Časté poruchy

- Displej notebooku, nebo také LCD. Je to hlavní zobrazovací část notebooku a také nejdůležitější. Displeje se hlavně rozlišují podle velikosti úhlopříčky, která se udává v palcích, a podle rozlišení, které se udává v pixelech. Nejčastější velikosti displejů jsou 14.1“, 15.4“, 15.6“, 17.1“ a nejčastější rozlišení bývá WXGA = 1280×800 a u širokoúhlých displejů je to 1366×768. Rozlišení udává počet zobrazovacích bodů na šířku a výšku displeje.
Displeje se také v současné době začaly rozdělovat na CCFL, to jsou ty, které jsou podsvíceny klasickou podsvitovou trubicí (výbojkou) a na ty modernější podsvícené pomocí LED diod.

Nejčastější závady displejů jsou jeho rozbití, špatné zobrazování (chybí proužky obrazu) nebo ztráta podsvícení. První dvě závady se řeší výhradně výměnou celého displeje za nový. Ztráta podsvícení může být způsobena vadnou podsvitovou trubicí, která se časem vysvítí. Tato závada se řeší výměnou podsvětové trubice (výbojky) nebo také výměnou celého displeje.

Umíme dodat a vyměnit LCD displej ve všech typech notebooků za nejlepší ceny v ČR !!!

Nejčastější názvy poruch displejů jak je popisují naší zákazníci:
prasklé LCD, prasklý displej, rozbitý monitor, rozbité LCD, vadné LCD, oprava LCD, vadný monitor, špatně zobrazuje LCD, pruhy na LCD, pruhy na monitoru, svislé čáry na LCD, prasklý monitor, poškozený monitor, poškozené LCD, nefunkční displej, nejde LCD, prasklá LCD monitor, vadný LCD monitor, vadná obrazovka, bliká, vypadává jas, vypadává obraz, bílá obrazovka, při zmáčknutí displej problikává, přeskakuje obraz

                                                                                     Poptat opravu

- Podsvícení LCD, též podsvícení displeje. Podsvícení displeje zajišťuje vytvoření zřetelného obraz. Bez podsvícení bychom na displeji viděli pouze nezřetelné obrysy zobrazovaných znaků. V současné době existují dva druhy podsvícení starší CCLF pomocí podsvitové trubice neboli výbojky a pomocí moderních LED diod. Výhodou LED diod je jejich neomezená životnost – podsvitová trubice časem ztrácí na intenzitě svícení, až se úplně vysvítí a už svítí pouze červeně nebo vůbec. K podsvícení displeje ale také patří tzv. invertor, který napájí podsvětovou trubici, čímž mimo jiné řídí její jas. Invertor je používán pouze u displejů podsvícených výbojkou. Led podsvícení je napájeno přímo z integrované elektroniky displeje.
Nejčastější závady podsvícení notebooků jsou vysvícení nebo zničení podsvitové trubice. Trubice se lehce poškodí nárazem (pádem notebooku), nemusí prasknout celý displej ale jen trubice, potom na displeji není nic vidět. Vada může být také v inverteru, který se pokazí a přestane tak napájet trubici. Vadná podsvětová trubice se řeší výměnou trubice nebo výměnou celého displeje a vadný invertor jeho opravou popřípadě jeho výměnou.
Umíme dodat nebo nahradit téměř všechny typy inverterů ve všech typech notebooků !!!

Nejčastější názvy poruch podsvícení LCD displejů jak je popisují naší zákazníci:
nefunkční podsvícení displeje, vadná zářivka, červený obraz, nezřetelný obraz, obraz po chvíli zmizí, monitor zobrazuje jen chvilku a pak zhasne, vadný invertor, nefunkční invertor, LCD bzučí, nefunkční displej, nefunguje podsvícení obrazovky, nerozsvítí se LCD

                                                                                     Poptat opravu

- Klávesnice je rozhraní, kterým do daného zařízení (notebooku) vkládáme požadované data a informace. Klávesnice se skládá z tlačítek, membrán a fólií. Mezi fóliemi jsou vodivé cesty, které tvoří odporovou síť, pomocí níž jsou při zmáčknutí jednoznačně identifikována jednotlivá tlačítka.
Nejčastějšími závadami jsou nefunkčnost některých tlačítek nebo rovnou celé klávesnice. Nefunkčnost tlačítek může být způsobena samovolně opotřebováním nebo zdeformováním vodivých cest mezi fóliemi. Také často politím klávesnice třeba i malým množstvím tekutiny, která se dostane mezi fólie a tam znehodnotí (vyleptá) vodivé cesty. Obě takovéto vady klávesnic se odstraňují výměnou klávesnice za nové. Čištění nebo jakékoliv rozebírání klávesnice je v dnešní době již nerentabilní. Na druhou stranu pouze vypadlé tlačítka nebo vytrhané tlačítka (např. malým dítětem) se většinou dají zacvakat zpět popřípadě ztracené nebo zničené části se dají nahradit ze starých klávesnic.

Nejčastější názvy poruch klávesnic jak je popisují naší zákazníci:
nefunguje část klávesnice, chybí tlačítko klávesnice, nefunkční klávesnice, doplnění tlačítek na klávesnici, nefunkční klávesa, klávesnice nereaguje, nejde psát na klávesnici, klávesy vynechávají, klávesnice vynechává písmenka, politá klávesnice, nejde psát, vytrhané klávesy, vadná klávesnice, výměna klávesnice, vytopená klávesnice notebooku, výměna klávesnice MSI

                                                                                     Poptat opravu

- Ventilátor je součásti chlazení notebooku. Notebooky jako všechna ostatní elektronická zařízení se při provozu zahřívají a je nezbytné je chladit, aby nedošlo k jejich přehřátí a zničení. Chlazení notebooku je tvořeno měděnou trubičkou zvanou „heatpipe“ a ventilátorem. Heatpipe jedním svým koncem odvátí teplo z procesoru a ostatních čipů na druhý konec, kde jej chladí ventilátor.
Nejčastější závadou je zaprášení ventilátoru a ucpání vývodu teplého vzduchu z notebooku. Tím pádem dochází k přehřívání notebooku což se projeví jeho náhlým vypínáním nebo dokonce i úplným zničením (přehřátím) nějakého čipu (nejčastěji grafického čipu). Další častou závadou je nefunkčnost ventilátoru. Tak je způsobena buďto zadřením jeho ložisek nebo spálením jeho motorku.
Odstranění závady zaprášeného ventilátoru je snadné, stačí jej vyčistit. Avšak nedoporučujeme čistit chlazení podomácku, pokud notebook nemá speciální čistící šachtu. Neodborným zásahem může totiž dojít např. k vyzkratování základní desky nebo ke špatnému uchycení celého chladicího systému (velmi častá závada). Nefunkčnost ventilátoru se odstraňuje jeho výměnou za nový.

Nejčastější názvy poruch ventilátoru chlazení jak je popisují naší zákazníci:
hlučný větráček, větráček se netočí, notebook se přehřívá, přehřívání, hlučný ventilátor, nefunkční větrák, vadné chlazení, notebook se vypíná, vypínání notebooku, hlučné chlazení, divné zvuky – ventilátor, ventilátor MSI, notebook je velmi hlučný

                                                                                     Poptat opravu

- Napájecí konektor slouží k připojení napájecího adaptéru k notebooku. Skrze něj dochází k napájení notebooku a zároveň k dobíjení baterie.
Častou závadou je vyviklání, opotřebování konektoru tak, že dochází k přerušování kontaktu mezi napájecím adaptérem a notebookem. Vlivem toho se notebook vypíná nebo přerušuje nabíjení nebo dokonce nenabíjí a nenapájí notebook vůbec. Takto poničený konektor pak špatně vede elektrický proud a vlivem jeho velkého elektrického odporu dochází k jeho nadměrnému zahřívání. To může vést až k roztavení koncovky napájecího adaptéru nebo dokonce k tavení plastů notebooku v okolí konektoru. Další závadou může být vylomení celého napájecího konektoru z notebooku (např. po pádu notebooku).
Závady napájecích konektoru se řeší jejich výměnou. Jen malou část konektorů je vhodné opravovat, vždy je lepší konektor nahradit novým.

Nejčastější názvy poruch napájecího konektoru jak je popisují naší zákazníci:
vylomený konektor napájení, nefunkční napájecí konektor, odpadlé kostření, vylomený kontakt, vylomený kolík napájení, zničený napájecí konektor, špatný kontakt, poškozený konektor připojení do sítě, vadné napájení, špatný dotyk, vylomená zásuvka pro dobíjení, nenabíjí, nenabíjí ani s nabíječkou, nejde spustit, nerozsvítí se ani kontrolky, Vyhořelý zdroj

                                                                                     Poptat opravu

- USB konektor je standardní součástí notebooků. Dnes již se pomocí něj dá připojit téměř jakékoliv zařízení, protože se jedná o nejrozšířenější sériovou sběrnici.
Závady tohoto zařízení spočívají jen v jeho mechanickém poškození. USB konektor může být jen nalomený od jeho nešetrného používání nebo rovnou celý vylomený nejčastěji po pádu notebooku na něj v době kdy je v něm něco připojeno.
Závada se řeší výměnou konektoru. Ale pozor, vylomený konektor může poničit také okolní součástky uvnitř notebooku nebo poničit základní desku. Nedoporučujeme proto používat notebooku s takto poškozeným konektorem.

Nejčastější názvy poruch USB konektoru jak je popisují naší zákazníci:
vylomený USB konektor, nefunkční USB, při používání USB se notebook vypne,

                                                                                     Poptat opravu

- Zapínací tlačítko je tlačítko, kterým se notebook uvádí do provozu.
Pokud notebook nereaguje na stisk zapínacího tlačítka, může být chyba jen v samotném mikrospínači nebo rovnou ve vadné základní desce. Vadný mikrospínač v notebooku není nic neobvyklého. Může přestat fungovat tím, že se opotřebuje běžným používáním nebo cizím zásahem tak že se do něj dostane trocha tekutiny nebo jiné nečistoty. V každém případě dojde k oxidaci styčných plošek uvnitř mikrospínače, které se tím pádem stanou elektricky nevodivými a notebook pak nejde zapnout. V případě kdy je mikrospínač funkční a notebook nereaguje na jeho stisknutí je vadná základní deska, konkrétně to bývá vada ve spínacích tranzistorech a jejich řízení.
Vadný mikrospínač lze jednoduše vyměnit za nový, většinou se ale kvůli toho musí rozebrat celý notebook takže nedoporučujeme tuto opravu dělat podomácku v amatérských podmínkách. Vadné spínací obvody na základní desce jdou také opravit, ale již je to náročnější oprava v tom že se musejí najít všechny vadné součástky. Někdy také oprava nejde provést a to když je deska dost vyhořelá a jsou vypálené prokovy ve více vrstvách základní desky.

Nejčastější názvy poruch zapínacího tlačítka jak je popisují naší zákazníci:
notebook nereaguje na stisk tlačítka, nefunkční tlačítko, nefunkční zapínání, nefunkční zapínací tlačítko, vadné tlačítko zapínání, vadný power, nefunkční power, nereaguje na stisk power, nejde spustit, vadné tlačítko

                                                                                     Poptat opravu

- Grafika (GPU) slouží k vytváření obrazu. Vykreslení obrazu má pak na starosti LCD nebo externí monitor. Grafiku obsahuje každý notebook a existují tři formy jejího fyzického výskytu na základní desce notebooku. Jednou její formou je integrovaná grafika. Integrovaná proto, že je součástí jiného čipu, konkrétně severního mostu (north bridge), který musí být součástí každého notebooku a má na starosti řízení komunikace mezi vnitřními součástmi notebooku na základní desce. Integrovaná grafika je vlastně jen pár zobrazovacích instrukcí, které jsou implementovány do severního mostu. Ten je zpracovává a vytváří tak obraz. Pochopitelně je to nejlevnější a tedy i nejméně výkonná varianta grafiky.
Další variantou je samostatný grafický čip, která je buďto připájen přímo na základní desce nebo připájen na samostatné slotové kartě (slotová grafická karta), která se zasouvá do slotu na základní desce (nejčastěji MXM slotu). A to je ta třetí forma grafické karty. Mezi grafickým čipem připájeným přímo na základní desce a slotovou grafickou kartou je rozdíl pouze v tom, že slotová grafická karta jde vytáhnou (bez pájení) a nahradit jinou kompatibilní. Samostatný grafický čip je samozřejmě výkonnější než integrovaná grafika. Je to plnohodnotná mobilní grafická karta přímo od výrobců (nVidia nebo ATI – AMD), která obsahuje speciální obrazové instrukce a má k dispozici i vlastí grafickou paměť. Je proto mnohem výkonnější. Existují také speciální notebooky, které obsahují dvě slotové grafické karty, aby tím zajistili ještě větší výkon.
Bohužel existují také závady grafik. Tyto závady jsou nejčastěji způsobeny špatným chlazením grafických čipů, které se přehřívají a následně pokazí. Vada grafiky se projevuje nejčastěji chybami v obraze (artefakty) což jsou nesmyslné znaky v obraze nebo svislé proužky v obraze. Vypínající se LCD displej může být také způsoben vadnou grafikou jako též postupné zbělání obrazu po startu notebooku nebo rovnou černou obrazovkou po startu notebooku.
Vadná grafika jde dnes opravit celkem snadno. To ovšem platí pouze pro zkušený servis vybavený příslušnou pájecí technikou. Musí se totiž odpájet vadný grafický čip, který je umístěn v BGA pouzdře. To v žádném případě nelze doma v amatérských podmínkách. Pájecí stroje, které umí dopájet BGA pouzdro ze základní desky jsou poměrně drahé a mají je jen velké servisy a opravny.

Nejčastější názvy poruch grafiky, jak je popisují naši zákazníci:
artefakty v obraze, chyby v obraze, po chvíli zmizne obraz, pruhy v obraze, pruhy přes LCD, nejde nainstalovat ovladač GK, notebook najede pouze v nouzovém režimu, malé rozlišení, po zapnutí pouze černá obrazovka, nic se neukazuje na displeji, monitor zůstává černý, ale jde slyšet, že notebook najíždí, nenajede obrazovka, nefunkční displej, nejde VGA, černá obrazovka, ale notebook najíždí, nerozsvítí se LCD, na LCD se nic nezobrazí, špatné barvy LCD, obraz zeleně světélkuje, problikává obraz, problikává zelená barva, rozpad obrazovky, bílá obrazovka, po zapnutí nepokračuje dál, pípání notebooku 1x dlouze 2x krátce, notebook 3x pípne, nejdou nainstalovat ovladače na grafiku, notebook jede ale nenajede obrazovka, chvěje se obraz, třepe se obraz

                                                                                     Poptat opravu

- modrá smrt (BSOD – blue screen of death) je nejčastěji způsobena poškozeným operačním systémem nejčastěji windows. Může ji však způsobovat také vadná komponenta notebooku. Nejčastěji vadná operační paměť nebo vadný pevný disk. Někdy také „modrou smrt“ způsobuje vadná základní deska, resp. některá komponenta na ní, která svou vadnou brání běžnému spuštění notebooku a operačního systému.

                                                                                     Poptat opravu

- politý notebook opravit jde. Ale je nutné zachovat správný postup po polití. A ten je: okamžitě vytáhnout napájecí kabel z notebooku, vytáhnout baterii a otočit notebook tak aby kapalina vytekla a nepostupovala dál do notebooku. Poté můžeme notebook osušit utěrkami. Notebook v žádném případě nezapínat. Počkat cca den až kapalina vyschne a vyhledat odborný servis. Ale ani při zachování tohoto postupu nezaručujeme, že notebook půjde opravit. Vždy se jedná o štěstí, kam kapalina zateče a jak moc poškodí základní desku. Poškodit jí může tak že vyzkratuje napájecí obvody nebo hůře logiku notebooku např. zatečením pod BGA pouzdro nějaké součástky. Dále pak hrozí koroze základní desky, u tekutin typu cola nebo džus, které obsahují kyseliny. Ty mohou desku dokonce vyleptat.

                                                                                     Poptat opravu

-vyčištění notebooku je to nezbytná úloha každého uživatele. Notebook totiž svým chlazením – větráčkem nasává prach a nečistoty z okolí, které se pak usazují na jeho lopatkách a na mřížkách chladiče, které tím ucpávají. Následně pak nemůže proudit horký vzduch ven z notebooku a notebook se tím přehřívá. Přehříváním notebooku trpí jeho komponenty na základní desce, zejména grafika a severní most (north bridge) které se tak mohou pokazit. Proto doporučujeme čištění notebooku alespoň jednou za půl roku ale zaleží také, v jakém prostředí se notebook používá (kuřácké prostory nebo dílny dřevovýroba) v těchto případech by se měl čistit jednou za dva měsíce.
Některé typy notebooků jsou vybaveny přímo otvorem pro vyčištění větráčku. Tyto notebooky si mohou uživatelé čisti sami. Ostatní notebook však doporučujeme zanést do odborného servisu, kde vám notebook vyčistíme. Mnohdy je totiž potřeba rozebrat celý notebook abychom se dostali k chlazení, a existuje spousta případů, kdy po amatérském rozebrání už notebook nefungoval.

                                                                                     Poptat opravu

-Flash BIOSu nedoporučujeme provádět, pokud to není vyloženě nutné. Můžete si totiž nepovedeným updatem BIOSu zablokovat celý notebook. BIOS je základní program, který implementuje vstupně-výstupní funkce pro notebook. Je využíván hlavně při startu pro inicializace a konfiguraci hardwarových zařízení a k zavedení operačního systému, kterému pak předá další řízení notebooku.
V případě že bude Váš notebook vykazovat nějaké chyby a vy se tyto chyby budete snažit vyřešit přehráním BIOSu, tak si tím pravděpodobně zablokujete celý notebook. Protože díky chybám v notebooku se korektně neprovede update BIOSu čímž celý notebook „umře“. Důrazně tedy nedoporučujeme provádět bezdůvodně update BIOSu, protože to ve většině případů problémy s Vaším notebookem stejně nevyřeší.
Takto zničený notebook se musí rozebrat až na základní desku, z ní vypájet paměť s poškozeným BIOSem a v programátoru do paměti nahrát nový BIOS. A to celou opravu prodraží, pokud máte ještě další problém na základní desce nebo v jiné součásti vašeho notebooku.

                                                                                     Poptat opravu

- DVD mechanika je zařízení pro čtení a zápis především na DVD média. V dnešní době již existuje více druhů datových nosičů (DVD). Dvouvrstvé DVD, DVD s vrstvou LightScribe, blu-ray disk. Na každé takové médium musí být DVD mechanika vybavena příslušnou funkcí aby jej uměla přečíst. Stará DVD mechanika, která je určena jen pro jednoduché DVD nebude umět pracovat s blu-ray diskem. K tomuto účelu je potřeba do notebooku pořídit novou DVD/blu-ray mechaniku. Z fyzického hlediska se DVD mechaniky dělí podle velikosti na normální, ty jsou ve většině notebooků a na slim, ty jsou pouze ve speciálních noteboocích. A ještě rozeznáváme dva typy mechanik podle jejich rozhraní a to IDE (PATA) a SATA. IDE mechaniky jsou hlavně ve starších noteboocích. Dnes už se do notebooků montují SATA mechaniky. IDE a SATA rozhraní není mezi sebou kompatibilní, takže je třeba si ověřit, jaký typ používá Váš notebook a podle toho koupit novou.
Závady spojené s DVD mechanikou souvisí převážně s jejím opotřebováním. Respektive s opotřebováním čtecího a zapisovacího laseru, který je uvnitř. Ten se po čase „vysvítí“ a pak už není schopen přečíst ani zapast nic na médium. DVD mechanika může být také poškozena mechanicky. Její výsuvný mechanismus je totiž citlivý tak při hrubém zacházení může dojít k jeho poškození či zlomení.
Vadná DVD mechanika jde poměrně snadno vyměnit za novou. Mechanicky poškozená DVD mechanika by měla jít opravit, ale není to pravidlem, může být tak poškozená že pomůže jedině její výměna za novou.

Nejčastější názvy poruch DVD mechaniky, jak je popisují naši zákazníci:
DVD mechanika nečte, mechanika nevypaluje, DVD mechanika není vidět ve windows, DVD mechanika čte jen CD, mechanika čte špatně, mechanika nevidí DVD, mechanika nenačte CD

                                                                                     Poptat opravu

- Touchpad je vstupní zařízení u notebooků, kde je náhradou za klasickou stolní myš. Je to dotyková ploška pomocí níž pohybujeme kurzorem po obrazovce. K touchpadu obvykle patří dvě tlačítka pravé a levé pro označování a výběr „klikání“.
Závady spojené s touchpadem souvisejí většinou jen s jeho tlačítky, které se časem opotřebovávají. Pak je jejich funkce zhoršená nebo nefungují vůbec. Většinou ale tlačítka přestanou fungovat po polití. To může poničit také samotný touchpad. V tom případě je nutné tlačítka vyměnit za nové nebo rovnou vyměnit celý touchpad.

Nejčastější názvy poruch touchpadu, jak je popisují naši zákazníci:
nefunkční touchpad, nefunkční dotyková ploška, vadné tlačítko touchpadu, tlačítko myši nefunguje, nefunkční tlačítko dotykové plošky, dotyková ploška nefunguje, touchpad nereaguje, tlačítko touchpadu nefunguje

                                                                                     Poptat opravu

- Pevný disk HDD slouží jako trvalý úložný prostor pro veškerá data na notebooku. Je na něm nahrán operační systém a také se na něj ukládají uživatelská data. Pevný disk je velice citlivé zařízení díky pohyblivým mechanickým součástem a díky mikroskopické přesnosti, se kterou musí pracovat. Jeho čtecí hlavy se totiž pohybují ve velké rychlosti setiny milimetrů nad točícími se diskovými plotnami. Takže stačí prudší pohyb nebo dokonce pád a hlavy poškrábají diskové plotny, na kterých jsou uložená veškerá data. A to může vést ke zničení pevného disku a úplné ztrátě dat. Proto je nutné zacházet se zapnutým notebookem, kdy je v provozu také pevný disk, velice opatrně, netřískat s ním a nedělat s ním prudké pohyby.
Provádíme také záchranu dat z vadných pevných disků.
Pevné disky do notebooků dělíme podle fyzické velikosti na 2,5“ a výjimečně na 1,8“. Stejně jako DVD mechaniky se liší také rozhraním IDE (PATA) a SATA. Rozhraní IDE je starší a používalo se ve starších noteboocích. Dnes se již výhradně používají pevné disky s rozhraním SATA. Novinkou mezi pevnými disky je SSD disk, který používá rozhraní SATA ale již neobsahuje žádné pohyblivé mechanické části. Je tvořen paměťovými čipy na které se ukládají data podobně jako na flash disk. Výhodou je rychlejší zápis a čtení ale hlavně odolnost. Je totiž oproti svým předchůdcům téměř nezničitelný. Nevýhodou je jeho velká cena.

                                                                                     Poptat opravu

- Základní deska je hlavní komponenta notebooku. Slouží k připojení a propojení všech zařízení tak aby mezi sebou komunikovali a fungovali. Většinou je tvořena jednou velkou deskou plošných spojů (DPS) na které jsou připájeny všechny součástky potřebné pro funkčnost notebooku. Jako např. napájecí obvody, řadič klávesnice, zapínací obvody, jižní most (south bridge), severní most (north bridge), patice pro procesor (CPU), nabíjecí obvody, sloty pro paměti RAM, konektory pro periferie. Jednoduše na základní desku je připojené vše co obsahuje notebook. Proto nejčastější poruchou notebooku je právě vada základní desky, kdy nějaká její komponenta vypoví službu a tím jí celou znefunkční.
Nejčastějšími poruchami základní desky jsou vadný severní most (north bridge), vadná grafika, vylomený napájecí konektor nebo konektor USB, vadné napájecí a nabíjecí obvody.
Opravy základních desek jsme už dnes schopni dělat na komponentové úrovni, takže není potřeba výměna celé desky. To samozřejmě zlevní a zrychlí celou opravu. Jednotlivé součástky máme totiž skladem.

Nejčastější názvy poruch základní desky, jak je popisují naši zákazníci:
notebook není možno nastartovat, po zmáčknutí tlačítka se nic neděje, nejde LCD, nejde VGA, vyzkratovaná ZD, vadná základová deska, vadná základní deska, vadný mainboard, po zapnutí nepokračuje dál, vyzkratovaná základní deska, politá základní deska, rozsvítí se jen kontrolky a hned zhasnou, nenabíjí se, dioda začne blikat

                                                                                     Poptat opravu

-záchrana dat se provádí z vadných datových zařízení. Nejčastěji to jsou pevné disky (HDD), flash disky (klíčeny) nebo CD a DVD média. Pevnému disku se může pokazit hardware nebo software. Poruchy hardware se týkají jeho elektroniky nebo vadného povrchu. Poruchy software se týkají jeho firmware nebo MFT. Všechny poruchy pevných disků jsou závažné a platí pravidlo: „pokud se vyskytne jakýkoliv problém s pevným diskem, nedoporučuje se dále vůbec používat“. Pevné disky totiž neopravujeme, jen z nich zachráníme požadovaná data, která se nahrají na nový pevný disk. Používat již jednou pokažený pevný disk je totiž hazard se svými daty.
Klasické závady pevných disků: disk se neroztočí, disk klape, BIOS nevidí disk, disk chce naformátovat, disk je připojen, ale nejdou číst data…
Data z většiny disků jsme schopni obnovit do částky 2500Kč.

                                                                                     Poptat opravu

-zásah bleskem do notebooku bývá většinou přes LAN kabel, kterým je do něj přiveden internet. Nebo také přes síťový napájecí adaptér. Pokud se tak velké přepětí dostane až na základní desku notebooku znamená to pro ni většinou totální zničení. Protože tak velké přepětí zničí na základní desce většinu součástek, a celá deska je tudíž na odpis. Ve výjimečných případech je zničen „jen“ jeden čip, který lze vyměnit a základní desku tak opravit.

                                                                                     Poptat opravu